רבקה לוי - מיצבים

מיצבים

בית עלמא - 2022
אוצר: ציבי גבע

גלריה 2 עין הוד - 2022
אוצר: ניר הרמט

גלריה חנינא 2021
אוצרת: נטע בכרך

גלריה מאיה "כל הזמן ובכל מקום" 2021
אוצרת: ליאורה רוזין

איש על דגלו תערוכת יחיד גלרית B.Y5
אוצר: יהונתן אולמן