top of page

רבקה לוי - וידאו

צילומים, נייר, חוט, צבע; אריגה בנול מסגרת מסורתי, וידאו

יריעת טקסטיל שנשזרה מתצלומים,
טקסטים וזכרונות משפחתיים, משמשת כמסך להקרנת
עבודת וידאו המתחקה אחר פעולת שתי וערב. 
העבודה מנכיחה זכרון פרטי ומציפה שינויים בתפיסות תרבותיות,
ובמסורות של מלאכת יד.

מוזאון ארץ ישראל  צילום הדר סייפן_edited

צילום: הדר סייפן

מוזיקה מקורית – כלי הקשה: דניאל דוידובסקי; גיטר ואפקטים: יפתח כדן;
קונטרבס חשמלי: שמיל פרנקל
וידאו – נדנדה: צביקה קנטור

ללא שם

וידאו

אישה

וידאו

RGB Code

וידאו

bottom of page